นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามไอสเตเดียม

    2014-02-22 13:09:23
               วันนี้ (วันที่ 22 ก.พ.57) ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมไอสเตเดียม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมด้วยนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ และ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มีเยาวชน และผู้ปกครองจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก            สำหรับการจัดโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยมีพันเอก อดุลย์ มะลิพันธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกเยาวชนมุสลิมดีเด่น อายุไม่เกิน 12 ปี ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและมีทักษะเยี่ยม เป็นตัวแทนโรงเรียนละ 1 คน จาก 56 อำเภอ ใน 1,300  โรงเรียน ของ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ เข้าร่วมคัดเลือกฟุตบอลไปประเทศอังกฤษ จำนวน 25 คน เพื่อเดินทางไปศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2557 โดยในวันนี้มีการทดสอบ 7 ทักษะสำคัญในการเล่นกีฬาฟุตบอล ประกอบด้วย การแปบอล , การเลี้ยงบอล , การเดาะบอล , การพักบอล , การยิงประตู , การวิ่งระยะสั้น และการเล่นเกม           ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ และมีความต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เชิงรุกในการต้านภัยยาเสพติดของรัฐบาล สามารถสร้างขวัญกำลังใจ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นน้องๆในการนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น