กงสุงใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำ จ.สงขลา เข้าเยี่ยมคารวะนายก อบจ.สงขลา เพื่อหารือการเปิดเที่ยวบินฯ

    2014-02-21 21:11:16
           วันนี้ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา Mr. Heru Wicaksono กงสุงใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเที่ยวบินจากเมืองเมดาน ประเทศอินโดนิเซีย-อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพในภูมิภาคกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศต่อไป