นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานการกุศล ณ มัสยิดบ้านท่าโพธิ์ตก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2014-02-21 20:19:59
          วันนี้ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานการกุศลของมัสยิดบ้านท่าโพธิ์ตก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน คณะกรรมการมัสยิด ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อหารายได้ซ่อมแซมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่