รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี

    2014-02-20 19:50:18
         วันนี้ (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี และศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเทศบาลตำบลนาทวี โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ด้วย