รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมงานสมโภชสืบสานวัฒนธรรมชะแล้ 550 ปี ณ วัดชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2014-02-20 08:01:47
       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ที่วัดชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายธนกน จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ร่วมงานสมโภชสืบสานวัฒนธรรมชะแล้ 550 ปี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ เทศบาลตำบลชะแล้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ของวัดชะแล้ อีกทางหนึ่ง   สำหรับภายในงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ พิธีสมโภชบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดชะแล้ ทั้ง 11 รูป ที่มีคุณูประการต่อวัดชะแล้เป็นอย่างมาก รวมทั้งการแสดงมรสพต่างๆที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวตำบลชะแล้ที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนาน เป็นต้น ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก