รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯร่วมงานที่มัสยิดตำบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

    2014-02-19 07:44:40
            วานนี้ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557) นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยังมัสยิดตำบลเปียน  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกิจกรรมซึ่งทางมัสยิดตำบลเปียนได้จัดขึ้น โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก