ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร การสร้างตารางทำการฯ รุ่นที่ 7

    2014-02-18 11:22:04
                 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Microsoft Windows และการสร้างตารางทำการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ในรุ่นที่ 7 (ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2557)  สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา จะจัดอบรมไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2557)