รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ร่วมงานบุญทานไฟ ประจำปี 2557 ณ วัดภูเขาล้อม

    2014-02-16 20:36:38
        วันนี้ (วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2557)  ที่วัดภูเขาล้อม ( วัดควนจง ) อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญทานไฟ ประจำปี 2557 พร้อมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นจำนวนมาก