นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราหาดใหญ่ ณ ภัตตาคารต่อฮวด

    2014-02-16 19:17:27
       ในช่วงเย็นของวันนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราหาดใหญ่ สมัยที่ 65 ณ ภัตตาคารอาหารจีนต่อฮวด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี