นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

    2014-02-16 15:03:27
            วันนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  ซึ่งองค์การบริหารจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ชมรมนกเขาชวาอำเภอหาดใหญ่ -อำเภอเมืองสงขลา สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมชวาวงศ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น ที่สนามแข่งนกห้าแยกน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น        สำหรับการจัดกิจกรรมชวาวงศ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมงานอย่างมีความสุขแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา    รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของไทยที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้มากมาย นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งกรงนก อาหาร และอุปกรณ์การเลี้ยงซึ่งสร้างรายได้ในระดับชุมชนอยู่แล้ว