นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่เขต 12 สงขลา

    2018-05-28 09:17:18
    24 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่เขต 12 สงขลา ณ ห้องประชุมฟลอเร้นท์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมแพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา