รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานราชมงคลฯรัตภูมิแฟร์ 2014 "เทคโนโลยีและวัฒนธรรม"

    2014-02-11 02:43:55
               วานนี้ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานราชมงคลฯ รัตภูมิแฟร์ 2014 เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2557 โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนผลการดำเนินงานต่างๆของ มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป           สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและการแข่งขันวิชาการ การประกวดสาวประเภทสอง Miss Srivijaya Beauty Qeen 2014 การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง การออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภค -บริโภค และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557