พิธีมอบรางวัลและปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลฯ

    2014-02-10 11:21:30
           เมื่อวานนี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557) ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557 (ปีที่3) พร้อมกันนี้ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย        สำหรับโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557 (ปีที่3) ทาง อบจ.สงขลาได้จัดขึ้นโดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีองค์ความรู้ด้านความพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนตามความเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ระดับชั้น ม.4 - ระดับชั้น ม.5)  หรือ ในระดับชั้นอาชีวศึกษา (ชั้นปีที่ 1-ชั้นปีที่3) พร้อมกันนี้ เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 จะมีสิทธิได้เข้ารับการแข่งขัน Mos Olympic 2014 รอบสุดท้าย (ระดับประเทศ) ต่อไป