นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถฯ

    2014-02-09 21:12:41
    วันนี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ปักหลักเขตวิสุงคามสีมา อันเชิญพระประธานประดิษฐานภายในอุโบสถ และฉลองตู้พระไตรปิฏก ณ วัดชะลอน ม.3 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยบรรยากาศภายในงานมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก