นายก อบจ.สงขลา ลงสำรวจพื้นที่บรืเวณบ้านเกาะแลหนังเพื่อเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์พร้อมทั้งสมทบทุนกองทุนฯ

    2014-02-09 19:52:56
         วันนี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมจัดทำประชาพืจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการวางปะการังเทียม และปัญหาที่เกิดจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ทั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นข้อสรุปที่สะท้อนปัญหาจากประชาชน ก่อนที่จะตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง     นอกจากนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังได้ร่วมสมทบทุนกองทุนบัยตุลมาล ญาลันนันบารู เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกองทุนฯ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมทางด้านการกีฬา กิจกรรมด้านโทษยาเสพติด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังได้ร่วมทักทาย พูดคุย ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆกับสมาชิก และเยาวชนของญาลันนันบารู อีกด้วย