พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ซ่อมบำรุง รักษาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

    2014-02-09 08:51:26
     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 (ระหว่างวันที่ 4  - 8 กุมภาพันธ์ 2557) ณ โรงแรมมายเฮาส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เริ่มจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ซึ่งจะจัดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 (จำนวน 10 รุ่น)