นายก อบจ.สงขลา รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557

    2014-02-09 06:47:15
         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ หอประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557 (ครั้งที่ 13) โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยเส้นทางไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติยศ