นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดสะพานสายคลองหวะ - จันทร์วิโรจน์

    2018-05-28 09:34:08
    24 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดสะพานสายคลองหวะ - จันทร์วิโรจน์ โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สงขลา รองนายกเทศบาลเมืองคอหงส์ รองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ กลุ่มองค์กรสตรี และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดสะพานสายคลองหวะ จันทร์วิโรจน์ ซึ่งสะพานสายดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณ มาทำการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกในการสัญจรไปมา และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งสะพานสายนี้ จะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่