รองนายก อบจ.สงขลา มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดอนุรักษ์ช้างไทย ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ สงขลา

    2014-02-08 12:38:37
     ด้วยบริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนการจัดโครงการรักษ์ช้างไทย...บอกในฝาโค้ก รอบประกาศผลตัดสิน ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไป ทั้งนี้มีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   สำหรับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดมีการประกวดภาพวาดอนุรักษ์ช้างไทยชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจากผู้สนับสนุนฯ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม และให้เกียรติมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดภาพวาดอนุรักษ์ช้างไทย ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา