นายก อบจ.สงขลา ร่วมหารือกับทีมงานของศูนย์ CLC เพื่อเตรียมยกระดับคุณภาพฝีมือของผลิตภัณฑ์ในชุมชน

    2014-02-08 10:06:43
       วานนี้ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมหารือกับนักผลิตภัณฑ์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC (Creative Lab Center) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา อาทิ การออกแบบ เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด เป็นต้น โดยทางทีมงานของ CLC จะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสรรหาวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับไปสู่สากล พร้อมกันนี้ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย   สำหรับประเด็นสำคัญของการร่วมหารือในครั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีกรอบแนวคิดที่จะยกระดับคุณภาพฝีมือ และความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นที่นิยม และรู้จักอย่างแพร่หลาย  จนกลายเป็นของฝากประจำจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เมื่อคราวใดได้มาเยี่ยมเยือนเมืองสงขลา จะต้องซื้อสินค้าเหล่านั้นติดไม้ติดมือกลับไป เหมือนอย่างเช่น โตเกียวบานาน่า ซึ่งเป็นขนมของฝากยอดฮิตประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจรที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้ชุมชนได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง