รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ชิงถ้วยพระราชทานฯ

    2014-02-08 08:33:45
          เมื่อวานนี้ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานถนนคนเดิน ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทย        สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจลำดับต้นๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญเรื่อยมาเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมการทำนุบำรุงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่ง ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทยต่อไปในอนาคต