อบจ.สงขลา จัดพิธีส่งมอบ-รับมอบ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์จาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

    2014-02-07 11:34:51
       วานนี้ (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ-รับมอบ สถานศึกษา (โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยนายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นผู้ส่งมอบ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ-รับมอบ ในครั้งนี้