นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพบปะเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

    2014-02-04 15:41:37
       วันนี้ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพบปะเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านรอเซ็ง ไหรเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว