รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดินและเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557

    2014-02-02 07:43:53
        เมื่อวานนี้ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557) ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลกำแพงเพชร นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดิน และเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชรให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานชุมชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พบปะกับประชาชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นการให้บริการรปะชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ซึ่งเกิดจากการจับจ่่าย ซื้อหาสินค้าราคาถูกของผู้ที่มาร่วมงานถนคนเดิน  ทั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมทางเลือกแบบครบวงจร รวมทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคี ความศรัทธา ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ประชาชนผู้มีส่วนร่วมทุกคน โดยการจัดงานถนนคนเดินฯของเทศบาลตำบลกำแพงเพชรจะมีไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557