พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ประจำปี 2556 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ที่วัดแหลมทราย จ.สงขลา

    2014-01-29 12:09:07
        วานนี้ (วันที่ 28 มกราคม 2557) ที่วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระภิกษุในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 จำนวน 125 รูป พร้อมกันนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับเป็นจำนวนมาก