รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

    2014-01-28 19:30:23
    ในช่วงเช้าของวันนี้ (วันที่ 28 มกราคม 2557) ที่มัสยิดกลางสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และในช่วงบ่ายได้ร่วมประชุมวิสามัญของอิหม่ามในจังหวัดสงขลา