อบจ.สงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และ อบต.ตะเครียะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ

    2014-01-28 15:22:33
         วันนี้ (วันที่ 28 มกราคม 2557) ที่วัดป่าวารีโมกข์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ     โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา ได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2.5 ล้านตัว ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย และกุ้งกุลาดำ เพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สัตว์น้ำได้เติบโต มีการขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน