อบจ.สงขลา ร่วมกับชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลาจัดแข่งขันนกกรงหัวจุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

    2014-01-26 16:56:45
      เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (วันที่ 26 มกราคม 2557) นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และ นายสายัญ สวมทอง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ณ สนามกลางเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   สำหรับการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา โดยในวันนี้ (วันที่ 26 มกราคม 2557) เป็นการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกในโซนของอำเภอ 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วยอำเภอสะเดา อำเภอนาหม่อม อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอเมือง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายนิพนธ์ บุญญามณี) โดยบรรยากาศในการแข่งขันมีผู้สนใจนำนกกรงหัวจุกเข้าร่วมการแข่งขันประชันเสียงเป็นจำนวนมาก    ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนำนกเข้ามาร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง