นายก อบจ.สงขลาเดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ฯ

    2014-01-25 05:33:26
        วานนี้ (วันที่ 24 มกราคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ รวมถึงผู้ฝึกสอนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดัยประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ ชลเกมส์ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน รวมไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้อีกด้วย