บรรยากาศและงานแถลงข่าวการแสดงกายกรรมการกุศลคณะอี้หลินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

    2014-01-24 14:04:18
     วานนี้ (วันที่ 23 มกราคม 2557) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ได้มีการแถลงข่าวการจัดการแสดงกายกรรมการกุศล คณะอี้หลิน จาก มลฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา   สำหรับการแสดงกายกรรมการกุศลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากห้าสมาคมจีนสงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ มูลนิธิสงขลามูลนิธิ และสมาคมศิษย์เก่าสงขลาวิทยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้โลกกว้างให้กับเยาวชน ตลอดจนเพื่อสร้างความบันเทิงและความสัมพันธ์อันอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว    ทั้งนี้ กายกรรมคณะอี้หลิน จากมลฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคณะกายกรรมที่มีทีมนักแสดงมากกว่า 60 คน และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 เหรีญทองจากการประกวดกายกรรมโลก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยการแสดงที่จะนำมาเสนอในครั้้งนี้ประกอบด้วยชุดการแสดงหลายหลากที่น่าตื่นตา ยิ่งใหญ่ และระทึกใจ ซึ่งการแสดงกายกรรมคณะอี้หลินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 1 หาดใหญ่ (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดให้ชมสองรอบด้วยกัน คือ รอบแรกเวลา 15.30 น. - 17.30 น. และรอบสองเวลา 18.30 -20.30 น. พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าชมการแสดงกายกรรมการกุศลคณะอี้หลิน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว