นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการSMEs ในหัวข้อ" SMEs วิธีทำเงิน"

    2014-01-21 17:52:14
        วันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2557) ที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในหัวข้อ SMEs...วีธีทำเงิน โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาฯเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุน การบรรยาย หรือการให้คำแนะนำต่างๆแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เป็นต้น    สำหรับหอการค้าจังหวัดชายแดนใต้ และ หอการค้าไทย ต่างมีบทบาทสำคัญที่จะต้องดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก และใน AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)ที่จะมาถึงในปี 2558 ซึ่งจังหวัดสงขลาถือเป็นประตูสำคัญในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน แม้จังหวัดสงขลาจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่จังหวัดสงขลายังเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการเป็นจุดประสานในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มชายแดนภาคใต้ให้สามารถดำเนินไปได้ รวมถึงการเร่งฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ให้เติบโตขึ้นได้เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ