ผู้เชี่ยวชาญฯวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ เป็นประธานปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนและปลาบ้า รวมจำนวน 500,000 ตัว ลงสู่ทะเลสาบสงขลา

    2018-05-28 09:38:44
    26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทนนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนและปลาบ้า รวมจำนวน 500,000 ตัว ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ที่ประตูระบายน้ำโครงการชลประทานระโนด-กระแสสินธิ์ อ.ระโนด ในเทศกาลงานกินลูกคลัก ย้อนยุคชาวนาไทย อ.ระโนด จ.สงขลา