นายก อบจ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนด่านนอก

    2014-01-19 19:56:05
       วันนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2557) ที่บริเวณโรงแรมโอลิเวอร์ พลาซ่า ด่านนอก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนด่านนอก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณโอลิเวอร์ พลาซ่า ด่านนอก โดยร่วมกับ เทศบาลตำบลสำนักขาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้กลับสู่สภาวะปกติภายหลังจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่     สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้า หรือการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและจีน ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศในงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ในช่วงการจัดงานได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยว อีกด้วย