นายก อบจ.สงขลา นำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและมาเลเซีย ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิดทั้งหมดในเมืองหาดใหญ่

    2014-01-19 17:40:12
           วันนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2557) ณ ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) อบจ.ส่วนหน้า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและมาเลเซีย เข้าตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ เนื่องจากกล้องวงจรปิดถือเป็นเครื่องมือเสริมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สำหรับเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในตัวเมืองได้เป็นอย่างดี        พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังได้สร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวชนเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมความสนุกสนานในเมืองหาดใหญ่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะในระยะสั้นก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์