นายก อบจ.สงขลา เข้าเคารพศพนายสมนึก จุลมณี บิดาของเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา

    2018-05-28 09:39:54
    26 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าเคารพศพนายสมนึก จุลมณี บิดาของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ศาลาวัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา