บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร ส.อบจ.สงขลา กรณีแทนตำแหน่งว่าง

    2014-01-13 12:21:48
        นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรัตภูมิ และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสทิงพระ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา    บรรยากาศในช่วงเช้าของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งฯเป็นวันแรก มีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 ราย  โดยมีกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคน พร้อมช่อดอกไม้ พวงมาลัย มายืนคอยมอบให้แก่ผู้สมัครฯเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรัตภูมิ และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสทิงพระ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งฯสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา