นายก อบจ.สงขลา ให้โอวาทแก่นักกีฬา รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

    2014-01-10 18:55:54
         วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2557)ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมให้กำลังใจและส่งตัวนักกีฬาของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ พร้อมผู้ฝึกสอนและครูผู้ดูแลนักกีฬาที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ "ชลเกมส์" โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาในจังหวัดชลบุรี     พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้โอวาท โดยให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังของชาวจังหวัดสงขลา นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจกลับมาฝากชาวจังหวัดสงขลา และให้ใช้กฎเกณฑ์การแข่งขันแบบมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เอื้อเฟื้อต่อกัน และอยู่ภายใต้กฎระเบียบในการแข่งขัน เพื่อเป็นมิตรภาพอันดีซึ่งกันและกัน