นายก อบจ.สงขลาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

    2014-01-10 18:30:57
         วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดก่อน 1 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเป็นการแสดงออกในทางที่เหมาะที่ควร ทั้งนี้ นักเรียนจะได้มีโอกาสไปเที่ยวงานกับผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามหน่วยงานทางราชการและสถานที่ต่างๆที่จัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ คือ "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง"