เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการก่อสร้างถนนบริเวณด่านศุลกากรบ้านประกอบ ฯ

    2014-01-08 12:00:57
           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจเส้นทางการก่อสร้างถนน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนไว้เป็นระยะทาง 1,800 เมตร (ขยายจากเดิมที่ตั้งไว้ 1,500 เมตร )        โดยในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณดังกล่าว คาดว่าแล้วเสร็จจะกลายเป็นเส้นทางคมนาคมผ่านแดนที่สำคัญซึ่งจะรองรับความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา สามารถใช้เป็นเส้นทาง เข้า-ออก ประเทศมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น (ลดระยะทาง ค่าใช้จ่ายและเวลา) นอกจากนี้ การเปิดจุดผ่านแดนในบริเวณดังกล่าวยังถือเป็นจุดสำคัญที่จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้อีกแนวทางหนึ่ง