นายก อบจ.สงขลา พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

    2014-01-08 10:39:13
         เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 (ช่วงบ่าย) ที่สำนักงานอาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยมีนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการฯให้การต้อนรับ      สำหรับการพบปะพูดคุยในครั้งนี้ ทางผู้บริหารของ อบจ.สงขลา ได้ร่วมหารือกับประธานคณะกรรมการฯ (นายศักดิ์กรียา บิลแสละ) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ประชาชนในพื้นที่มีความสันติสุข โดยนำหลักศาสานามาร่วมกล่อมเกลาจิตใจ และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาทางผู้บริหารของ อบจ.สงขลา จึงได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่แก่คณะผู้นำทางศาสนา