24 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ถนนเรียบด่านพรหมแดน

    2018-01-24 02:56:28
    24 ม.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ถนนเรียบด่านพรหมแดน ช่วงตัดกับถนนกรมทางหลวงหน้าด่านศุลกากรแห่งใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยมี นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรสะเดา หัวหน้าหมวดการทางสะเดา และเจ้าหน้ากองช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในการประชุม ณ ชั้น 2 ห้องมิ่งเมือง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา