นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีฌาปนกิจศพของ คุณแม่ถนอม ตุละธน

    2018-05-28 09:41:24
    26 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีฌาปนกิจศพของ คุณแม่ถนอม ตุละธน ณ เมรุวัดเขาแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา