รองนายก อบจ.สงขลา นำทัพนักกีฬาของ จ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

    2014-01-05 15:53:25
          นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้จัดการทีมนักกีฬาฟุตซอล นำทัพนักกีฬาของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 15 มกราคม 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ นักกีฬาทุกคนได้ยึดถือถึงความสำคัญของการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท      สำหรับการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาระดับพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน หรือกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ผ่านทางสมาคมกีฬาฯ ซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่งของ อบจ.สงขลา ที่จะส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย  ควบคู่กับการยกระดับการกีฬาของจังหวัดสงขลาเข้าสู่มาตรฐานสากล ตามนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา