นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุนาทับ ที่รพ.สต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

    2014-01-05 09:05:26
    วานนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2557) ที่ รพ.สต.นาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชมรมผู้สูงอายุนาทับ  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุนาทับ ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เมีความคาดหวังที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรักและความผูกพันของสมาชิกฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงานสร้างความสนุกสนานให้กับสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก