นายจางจิ้นโสง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.สงขลาและคณะ ร่วมรับประทานอาหารกับนายก อบจ.สงขลา

    2013-12-31 21:25:09
          วันนี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2556) นายจางจิ้นโสง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ร่วมรับประทานอาหารกับนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 โดยในโอกาสดังกล่าวได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจในภาพรวมของเมืองสงขลา รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาศักยภาพเมืองสงขลาให้เป็นที่น่าดึงดูดสนใจแก่สายตานักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป