นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

    2013-12-30 19:36:17
         วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม KPP HOTEL อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอสะเดา หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสะเดา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เผยว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสะเดาในครั้งนี้ ต้องยอมรับว่าส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาซบเซาลงไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสะเดาถือเป็นเมืองเศรษฐกิจริมชายแดนที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะนำประเด็นและข้อคิดเห็นต่างๆที่สรุปได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้มีช่องทางและโอกาสในการดำเนินกิจการฯ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้อีกด้วย