นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวทะเลชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ หาดจันทร์สว่าง 1

    2013-12-27 19:51:49
        วันนี้ (วันที่ 27 ธันวาคม 2556) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธนกร จันทร์ส่ว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสิงหนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวทะเลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2556 ณ หาดจันทร์สว่าง 1 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวทะเลในครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองสิงหนครจัดขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ได้อีกทางหนึ่ง