นายก อบจ.สงขลา ตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ณ ห้องควบคุม CCTV ของ อบจ.สงขลา ฯ

    2013-12-27 19:16:52
           วันนี้ (วันที่ 27 ธันวาคม 2556) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ บริเวณห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้าอำเภอหาดใหญ่) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่        นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยร่วมกับอาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประสานงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา ควบคู่กับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม และการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่