รองนายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมหน่วยงาน

    2013-12-27 15:21:59
        วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ต้อนรับคณะจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมและภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา