อบจ.สงขลา จัดพิธีปล่อยแถว...รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

    2013-12-27 14:56:11
            ในช่วงเช้า (วันที่ 27 ธันวาคม 2556) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนหน้าอำเภอหาดใหญ่ (ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อาสาสมัคร ตลอดจนเครือข่ายทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้     นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เผยว่า ช่วงรณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 (จำนวน 7 วัน) ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่า จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาประกอบกับการเลี้ยงสังสรรค์ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ในพื้นที่ 16 อำเภอ 32 จุด) โดยอาศัยการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย